Tủ chống ẩm Dry-Cabin DHC

HN: 0932 330 363 - SG: 0966 394 696